hpwealth

HP Wealth Korte Danske Obligationer blev etableret i 2019 og er en professionel og uafhængig investeringsforeningsafdeling med en aktiv investeringstrategi. 


HP Wealth investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, obligationer garanteret af den danske stat eller regionale myndigheder, alle udstedt i danske kroner. Derudover kan der investeres der op til 15 % i senior non-preferred obligationer udstedt af Nordiske SIFI-banker og danske pengeinstitutter.


Realkreditobligationer er velegnede til den værdisikre del af porteføljen hos den professionelle investor og vil dermed skabe rum til risikoinvesteringer. Senior non-preferred obligationer tilbyder et højere forventet afkast, mens kreditrisikoen er mindre end almindelige kreditobligationer. HP Wealth handler på baggrund af den indre værdi, og investor har hermed en ekstra sikkerhed i prissætningen i forhold til investering i enkeltobligationer.


HP Wealth er oprindelig spaltet fra HP Engros Korte Danske Obligationer, hvor afkast før etableringsdatoen stammer fra HP Engros Korte Danske Obligationer. HP Wealth er en UCITS afdeling og er en afdeling under Investeringsforeningen Investin.


Denne hjemmeside er opsat og vedligeholdes af HP Fondsmæglerselskab A/S og HP Fondsmæglerselskab A/S er dermed ansvarlig for sidens indhold.

Forenings målsætning

  • At have et af de højeste afkast blandt sammenlignelige afdelinger

  • At som minimum opnå det samme afkast som benchmark efter omkostninger

  • At skabe så høj en Sharpe ratio som muligt over en 3-årig periode

Det danske obligationsmarked


Det danske obligationsmarked er ud fra en international standard meget likvidt, men selv her er handelsspænd øget. HP Invests andele handles i forhold til NAV med et kursspænd på under et kvart kurspoint og investor har hermed en ekstra sikkerhed i prissætningen i forhold til investering i enkeltobligationer.

Godkendt af FinanstilsynetInvesteringsforeningen Investin er godkendt og registeret i Finanstilsynet under FT nr. 11.155, CVR nr. 27 21 28 59. Finder du ikke de informationer, du søger på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte foreningen eller foreningens porteføljeforvalter.